DROGA NAD DROGAMA – PREDBRAČNI ODNOSI


62

 

Studije pokazuju da jedna od stvari koja najviše pogađa ljude jest prekid sa partnerom. U najvećem broju slučajeva ljudi lakše podnose smrt bližnjih, nego prekid sa partnerom. Drugim riječima, droga koju upražnjava najveći broj ljudi u suvremenom svijetu i koja veoma moćno razara čovjekovo fizičko, a naročito duhovno zdravlje, jest predbračni i vanbračni spolni odnos, koji najčešće podrazumijeva seksualni odnos. Stanje zaljubljenosti u koje ljudi dolaze (a mnogi su stalno u tom stanju) i predbračni i vanbračni odnosi u koje ulaze, može se usporediti sa stanjem transa i hipnoze. Kod zaljubljenih osoba mozak funkcionira u alfa režimu i oni kritički ne analiziraju ono što im se dešava.

 

Posljedice su dramatične, a manifestiraju se raskidom veza i razvodom brakova, koji su često praćeni prekidom veza sa najbližom rodbinom i prijateljima, velikim duhovnim traumama, pa čak i samoubojstvom. I kao što postoji zdrav i nezdrav način kako bi se trebali hraniti, trenirati i odmarati, tako postoji zdrav i nezdrav način za upražnjavanje spolnih i seksualnih odnosa. Nije potrebno da osoba uđe u nezdrav seksualni odnos da bi bila povrijeđena. Dovoljno je da postoji bolestan odnos na nivou stvaranja simpatije i zaljubljivanja, pa da osoba dođe u stanje da bude povrijeđena.

 

Zdrav spolni odnos podrazumijeva aktivnost mozga u beta režimu, kada se osoba suprotnog spola kritički analizira i procjenjuje njena sposobnost kroz prizmu ostvarivanja svrhe i smisla života, a koji se odnosi na koncept stvaranja moralnih ljudi i prijatelja, u ovom slučaju fizički i duhovno zdrave djece. Do prije sto godina bilo je normalno da mladi ljudi dobro razmišljaju o ovim stvarima i da konzultiraju starije i iskusnije, prije nego što donesu odluku da stupe u brak. To je bilo vrijeme mnogo zdravijih ljudi – naročito u duhovnom smislu.

 

Ne treba zaobići ni fizički aspekt zloupotrebe čovjekovih spolnih potencijala. Poznat je medicinski slučaj djevojke koja je imala seksualni odnos samo sa jednim mladićem i mislila je da je na taj način sigurna. Bila je šokirana kada joj je doktor otkrio da je zaražena teškom spolnom bolešću. Kada je izvršena istraga o porjeklu zaraze otkriveno je da je momak imao, osim odnosa sa njom, vezu samo sa još jednom devojkom, koja je prije njega imala odnos sa još pet muškaraca, koji su, pak, imali odnos s drugih devetnaest žena, od kojih su neke bile prostitutke. Tako je djevojka, koja je bila uvjerena da je njen odnos bio ograničen samo na jednog mladića, ustvari bila u kontaktu, preko njega, sa najmanje devedeset i dvije osobe.

 

Činjenica je da su brojne spolne bolesti eksplodirale širom svijeta kao posljedica nepoštovanja zakona zdravlja vezano za spolni odnos, i to je dodatni razlog, pored duhovnog, zašto bi na ovaj aspekt zdravlja trebali obratiti naročitu pažnju. U isto vrijeme, zdrav spolni odnos može biti snažan izvor motivacije ako se adekvatno koristi. Biti supružnik moralne osobe koja teži uzvišenim vrijednostima, i roditelj zdrave djece koja iz takvog braka proizilaze, predstavljaju najdivnija iskustva koja čovjek može doživjeti jedan od najjačih motiva kojim može biti pokrenut bez obzira kojim se poslom bavi.

 

Sigurno da i oni koji nisu u „zdravom“ braku, a teže tome mogu u međuvremenu, biti snažno motivirani za ostvarenje vrhunskih rezultata, ukoliko onome što rade dodijele pravi smisao. Posljedica će također biti dobro zdravlje i zadovoljstvo i sreća u životu. Mogli bi navesti brojne druge medicinske primjere na osnovu kojih se vidi važnost dodjeljivanja pravog značenja onome što radimo. Na primjer, medicinske sestre koje svoj posao brige o pacijentima rade savjesno i sa ljubavlju generalno su mnogo zdravije i duže žive u odnosu na svoje kolegice koje isti posao doživljavaju kao veliki teret i ne rade ga sa ljubavlju.

 

Jedno slično istraživanje je pokazalo kako odgajateljice iz vrtića, koje uđu u 40-te ili 50-te godine, ne osjećaju nikakve simptome meno pauze ukoliko svoj rad sa djecom obavljaju sa ljubavlju, za razliku od kolegica koje to rade samo zbog novca i bez ljubavi, koje menopauzu proživljavaju veoma bolno.

 

ZAKLJUČAK

Na trkačkoj stazi nalaze se različiti automobili. Među njima je i bolid formule 1, kao i putnički automobil marke mercedes, fićo i još neki modeli. Trka uskoro počinje. Koji će auto prvi stići do cilja ovisi o više faktora. Sigurno da formula 1 ima najveći potencijal, ali ako se u nju sipa loše gorivo, ili ako njom upravlja loš vozač, moguće je da neće ni stići do cilja. Čovjek je biće nevjerovatno velikih potencijala i svakoga dana nauka otkriva neki novi detalj koji to potvrđuje. Problem je što mnogi nisu upoznati sa postojanjem tih velikih potencijala i što ne znaju kako da ih upotrijebe. Oni koji su iskreni u traganju za pravim informacijama sigurno će doći do njih, i moći će ih primjeniti. Jačina njihovog motora i iskre koje ga pokreću biti će tada superiornije od onih koje postoje kod formule 1.


17. travnja 2018 by Dina
Komentari isključeni za DROGA NAD DROGAMA – PREDBRAČNI ODNOSI