JOGA -PUT PREVARE KA DUHOVNIM SILAMA MRAKA I TAME!


joga4

 

Ljudi govore da živimo u „vremenu straha i nesigurnosti“. Povjesničari skreću pažnju da je u ljudskoj povijesti bilo malo perioda kada su ljudi bili izloženi tako velikoj tjeskobi, kao što su to danas. Cijelo čovječanstvo, traži izlaz iz ovog modernog kaosa, izlaz iz moralne i duhovne bijede, otpada, bolesti i unutrašnje praznine, koja sve ljude tako teško opterećuje i muči. Ljudi traže riješenje, način na koji mogu pobijediti veliki stres ovog modernog doba. Jedno od mnogih riješenja za sve čovjekove probleme, koji se nudi jest i JOGA.

 

ŠTO JOGA OBEĆAVA?

Riječ joga dolazi od reči sanskritskog jezika Yug, što znači „jedinstvo“ (sa božanskim, sa višom sviješću). Joga obećava zdravlje, sređenost misli, psihosomatsku ravnotežu, afirmaciju u društvu. Pokušava riješiti stresne situacije i negativne utjecaje u našem životu. Preporučuje se kao izlaz i riješenje za duhovnu i duševnu prazninu, koja je posljedica racionalizma, materijalizma i ateizma. Joga je razrađena grupa metode, koju trebamo pomoću asketizma, fizičkih vježbi, duhovne tehnike i meditacije oslobode ljudsku dušu od svega što je ovozemaljsko. Njenu osnovu čine praktična iskustva mnogih generacija koje su jogu prakticirale.

 

Oslobođenje, kome joga teži, ostvaruje se kroz „putovanje duša“ – reinkarnaciju. Nepročišćena duša mora stalno ulaziti u kolotečinu života – živjeti, usavršavati se, a nakon smrti ponovo stupa u maternicu i ponovo se rađa. Tek onda, kada se duša uspje potpuno i savršeno pročistiti, ona doseže iskupljenje vlastitom snagom, a time i oslobođenje od daljeg utjelovljenja (reinkarnacije). Iskupljenje istovremeno znači sjedinjavanje pojedinačne duše (atman) sa svjetskom dušom (brahman).

joga-brak 1

 

Neki ljudi su slijepo oduševljeni jogom i hindu-religijom, oni je prihvaćaju bez imalo duhovnog analiziranja. Proučavaju istočnjačke filozofije, Zen-učenje, neki postaju i sljedbenici učenja sekte Hare Krišna, ne znajući što je njihov krajnji cilj. Sa oduševljenjem i ustrajnošću ponavljaju razne mantre i pjevaju posvećenu riječ Om. Raduju se što mogu vjerovati u reinkarnaciju, isključuju se iz svijeta, društva i obitelji i žive u iluziji (prividu) da su riješili svoje najveće životne probleme.

 

VOĐE I PROPAGATORI JOGE

swami-vivekananda_1 1Jedan od prvih propagatora joge na zapadu bio je Svami Vivekananda (u XIX stoljeću). Svoje djelovanje je počeo kroz organizaciju Društvo vedenta (Vedenta Society), koje postoji i danas. Za jogu je uspio pridobiti mnoge utjecajne osobe tog vremena. Naučavao je četiri vrste joge: radža, džnana, bakti i karma jogu. U Kalkuti je štampana njegova knjiga: Da li će Vedanta biti religija budućnosti?.

 

Nešto kasnije (1920.) na zapad je došao Paramahansa Jogananda(Paramahansa Jogananda). Djelovao je u organizaciji Društvo za samo-ostvarenje (Self-Realization Fellowship), koja i dan danas nudi dopisne tečajeve joge. Napisao je Autobiografiju joga učitelja, koja se na zapadu smatra za klasiku u joga literaturi.

 

Poznat je i Paramhaansa Sivananda (Paramahansa Sivananda), koji je kroz oko 200 knjiga opisao razne vrste joge. Jedan od njegovih najbližih učenika, Svami Višnu Devananda (Svami Vishnu Devananda), upravljao je sa više od 40 Sivanandinih centara joge (ašrama) po cijelom svijetu, koje uče hata, radža, bakti i karma jogu.

 

Sljedeći značajan predstavnik joge jest Paramahansa Muktananda (Paramahansa Muktananda), najutjecajniji učitelj kundalini joge u svijetu. Muktananda svoj proces posvećenja naziva šaktipat (šakti – zmijska snaga), tajna metode prenošenja vlastite duhovne energije na novog učenika. To znači da su učenici u svom životu potpuno ovisni od svog gurua (učitelja) i od njegove duhovne moći.

 

Pojavili su se još neki pokreti poput Božanska misija svijetla (Divine Light Mission), Krišna svjesnost (Krishna Consciousness) i Transcedentalna meditacija (Transcendental Meditation).

 

RELIGIJSKI KORIJENI JOGE

Joga dolazi iz Indije i svoje korijene ima u hinduizmu. Objedinjuje u sebi šarenu paletu metoda, vježbi i životnih prakticiranja sa duhovno – religioznim ciljevima. Pod pojmom joga ne možemo podrazumijevati samo hatajogu, koja se koncentrira samo na fizičke vježbe (asane). Hatajoga je jedan od početnih nivoa radžajoge (kraljevske joge). Tu pripadaju i razne tehnike pročišćenja (neti, dauti), duhovni treninzi (pranajama), koncentracije i meditacije. Također i kod nas poznata daktijoga – obožavanje raznih božanstava, računajući tu i žive gurue. Prakticira se i mantrajoga, kod koje se ponavljaju mantre – magične formule, koje izražavaju božanske, kozmičke iskonske pra-sile. Prema jednoj od definicija, joga je ortodoksni indijski sistem, koji pomoću sistematskog koncentriranja, uranjanja u meditacije, asketizma, duhovnih vježbi, nervne i mišićne kontrole položaja tijela, posebnim stanjima svijesti (mistična viđenja) i snage, teži da poveže propadljivog čovjeka sa svemirom (božanskim).

okultizam2 1

 

Već navedena kratka definicija pokazuje na opasnost ovog orijentalnog duhovnog utjecaja. Fizičke vježbe i meditacije su nerazdvojno vezane sa duhovnom oblašću – obavezno mora biti obuhvaćen i sam duh čovjeka.U svojim početnim stadijima hatajoga uvježbava motorički sistem, utječe na razne organe, omogućava bolju cirkulaciju krvi kroz njih, i tako opskrbljuje njihovu bolju aktivnost, slično kao i druge fizičke vježbe i pokrete uopće. Čini tijelo vitkijim i elastičnijim. Joga dakle, u početnoj fazi stvarno prouzrokuje poboljšanje fizičke kondicije, a samim tim i psihičkog stanja (upravo u tome je njena prevara).

okultizam 1

 

Pa ipak, ni u kom slučaju to nije samo gimnastika koja poboljšava zdravlje. Ko tako razmišlja biva prevaren, zato što se joga u krajnjem stadiju ne može odvojiti od okultizma, koji uvijek stoji iza nje. Meditacijom ulazimo na teritorij koji je teško kontrolirati. Meditacija često liči na trans. Čovjek u toku meditacije može postati medij bez da je toga i svjestan. Kod nekih ljudi kasnije dolazi do psihičkih smetnji. Poznavaoc azijskih religija, Froc Blanke (Frotz Blanke), u knjizi Azijatske religijske struje u Evropi (Asiatishe religiosen Stromungen in Europagovori sljedeće): „Joga se pojavljuje kao niz vježbi, ali ustvari uvodi ljude, iako toga nisu ni svjesni, u novi duhovni svijet, u novu formu religije. Želi da čovjek zaboravi iako je samo na trenutak bio odveden od svog čulnog svijeta.“

okultizam1 1

 

Prema istom autoru čovjek treba napraviti duševni napor da bi se konačno mistično spojio sa božanstvom. Ovaj duševni napor u kombinaciji sa jogom pokazao se kao opasan, jer ljudi ne postaju sretniji, nego padaju u teške depresije. Ovim dolazimo do najgoreg aspekta ovog orijentalnog pseudobožanstva, a to je potpuno otvaranje tijela i duše za demonski utjecaj. Tko pomoću hinduističkih metoda otvori svoju dušu silama tame, potpada pod tiraniju okultnih vladara. U starom spisu Atarva-veda (Atharva-veda) piše sljedeće: „Svim ovim fizičkim vježbama, u kombinaciji sa duhovnom gimnastikom, stječu se nadprirodne sile (sidis).“Učitelji joge se u Indiji – kao oni koji posjeduju okultne vještine i magične snage – smatraju za čarobnjake. Iako dosezanje ovih sila nije kod mnogih razlog prakticiranja joge, ne mogu izbjeći njihove posljedice.

 

TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA

Već spomenuta transcedentalna meditacija (TM) je forma joge prilagođena zapadnom svijetu. Predložio ju je guru Dev, a razradio njegov učenik Mahariši Maheš Jogi.

joga11 1

 

Svatko, tko želi sudjelovati u TM, najprije se mora podvrgnuti ceremoniji posvećenja, prilikom koje se priziva duh guru Deva i hinduističkih božanstava. Prilikom uvodne ceremonije dobija učenik od svog učitelja oobnu „mantru“. Najčešće je to ime nekog hindu boga. Mantra mora ostati u tajnosti, inače gubi svoju moć. Prilikom meditacije se mantra mora neprestano ponavljati. TM teži ka proširenju svijesti, i stjecanju kozmičke, božanske svijesti. Kao i kod drugih oblika joge i u TM to najčešće rezultira stjecanjem paranormalnih sposobnosti.

 

Transcendentalna svijest samo je prvi nivo TM. Postoje još četiri nivoa svijesti koja završava sa „svješću Boga“, „jedinstvom sa Bogom“ i „Brahma sviješću“. Učenje TM je bez sumnje hinduističko. Čak i njihov osnovni udžbenik Nauka postojanja i umijeće života (The Science of Being and the Art of Living) kaže da je TM prava „vječna istina“ koja se nalazi u osnovi svih religija. Poput hinduizma, uči da je Bog bezličan; život je ciklus ponovnih rađanja; čovjek može postati savršen; grijeh se može nadvladati meditacijom; Isus Krist je bio samo prorok a ne Spasitelj svijeta.

 

BIBLIJSKI POGLED NA JOGU

Sama joga se u Bibliji naravno ne spominje, ali Biblija prema njenom učenju i praksi zauzima precizan stav. Joga i TM su sa kršćanstvom potpuno nespojivi. Biblijska vjera ne poznaje samorealizaciju, niti uzvisivanje ka kozmičko-božanskoj svijesti, niti izjednačavanje samog sebe sa božanstvom kao posljedice uranjanja u „svedušu“.

milost 1

 

Krišćanska vjera zna za grijeh, njegove posljedice i mogućnost njegovog opraštanja, zna za Isusa Krista i o putu kroz njega ka Bogu, o odanosti i poslušnosti prema Njemu, o zajedništvu sa Njim. Hinduizam opet uči o reinkarnaciji. Kršćanin zna da je njegov vječni život zagarantiran – on ima već sada sigurnost spasenja. Joga i TM su putevi koji vode ka proširenju svijesti, ali ne vode ka susretu sa Isusom Kristom, ka osobnom poznavanju Boga Oca i ka prihvaćanju i imanju Duha Svetog. Biblijska vjera zna o Duhu Svetom, koji našeg duha oslobađa, ispunjava, naoružava ga duhovnim darovima i daje mu snagu za novi, bolji život.

 

Kao što vidimo, joga jest težnja ka samo-spasenju – put odozdo naviše. Kršćanstvo je, međutim, put spasenja koji vodi odozdo naniže, od Boga prema čovjeku. Tek Božja milost, koju nam poklanja kroz osobu Isusa Krista, nas dovodi u kontakt sa Bogom. Zato je sasvim jasno, da ne može postojati nikakva kršćanska joga.

 

Dakle, joga jest put koji ne vodi nikud, što više veoma opasan. Izaziva unutrašnju prazninu, stvara u čovjeku duhovni vakum. Njemački naučnik Loc (Lotz) govori u vezi sa istočnjačkim oblicima meditacije sljedeće: „Čovjek, koji se otvara, ali ne za Boga, već postaje plijen demonizma.“ Jako pogodan primjer u vezi ovoga jest Isusova priča o praznoj kući, koja može potpasti pod utjecaj sedam drugih, još gorih duhova (Matej 12,45).

 

Biblijsko učenje jako precizno govori da postoji duhovni svijet koji je nastanjen raznim silama, koje su veoma neprijateljski raspoložene prema ljudskim stvorenjima. „Ne vodimo borbu protiv tijela i krvi“, govori apostol Pavle, „nego protiv sila i svega, što vlada ovim vijekom tame, protiv zračnih sila tame.“ (Efescima 6:12) Ove sile imaju mogućnost da prebivaju u ljudima i Sveto pismo nas upozorava na sve što potpomaže djelovanje i invaziju ovih sila tame.


04. svibnja 2018 by Dina
Komentari isključeni za JOGA -PUT PREVARE KA DUHOVNIM SILAMA MRAKA I TAME!