KARAKTERISTIKE ZDRAVORAZUMSKOG POGLEDA NA SVIJET


razmisljanje_shutter

 

Prva, možda najznačajnija karakteristika ili možda najočiglednija karakteristika zdravorazumskog pogleda na svijet jest:

 

1. POLAŽENJE OD ČULNOG ISKUSTVA, od onog neposrednog, danog iskustva. Zdravorazumski pogled na svijet, možemo slobodno reći, je zasnovan na iskustvu konkretnog pojedinca ili “na iskustvu njegovih prijatelja”, i o njemu se ne može govoriti kao o konačnim činjenicama. To nisu činjenice do kojih se došlo naučnom analizom, to je sirovo iskustvo, sirovo znanje.

 

Recimo, kad pitate nekog krojača: “Šta je to sol?”, on neće bitno odgovoriti na konkretno pitanje, već: “To su sitna zrnca bijele boje, koja su slana kada se stave u usta.” To je to neposredno sirovo iskustvo. Zato su naučna znanja za laika apsurdna. Ako kažete: “Sol je natrij-klorid”, to je za njega apsurd.

 

Druga karakteristika, koja proizlazi iz prve, jest:

 

2. POVRŠNOST. Laičko znanje barata pojavnom stranom stvarnosti (a ne bitnom). Rekli smo da neposredno iskustvo nama postavlja problem, a nema rješenja problema bez misaone analize. Znači, nema rješenja problema bez eksperimentalne i misaone analize. Mi možemo pipnuti rukom vodu koja ključa (dakle, naš neposredni dodir), koja se nalazi na temperaturi od 100 °C, i da pipnemo tekući azot koji je na temperaturi od -196 °C. Doživljaj će biti isti, a razlika u temperaturama je 296 °C. To je neposredno, laičko, čulno iskustvo koga karakterizira površnost, nesagledavanje bitnih veza i odnosa između stvari, procesa i pojava. Zato možemo reći da laičko znanje ne zna šta su stvarno činjenice, jer se znanje o njima ne može izjednačiti s čulnim iskustvom.

 

A šta je to “pojavna strana svijeta”? Da bismo razumijeli šta je pojavna strana svijeta, trebamo razumijeti šta je bitna strana svijeta. Šta je to “bit”? Pod bitom podrazumijevamo relativno konstantnu osnovu postojećeg, zasnovanu na fundamentalnim relacijama koje obuhvaćaju osnovne elemente, čineći fundamentalne kvalitete postojećeg, i dostupna je samo razumu.

 

Zato čovjek koji ima zdravorazumski ili laički pogled na svijet ne može “vidjeti” bit. Ne može se čulima vidjeti bit. Kad bi se čulima vidjela bit, ne bi bilo nauke. Laički pogled na svijet je površan zato što se on zadržava na pojavnoj strani prirode.

 

Šta je pojava? Pojava je čulima dostupan izražaj biti. A budući da se bit ne iscrpljuje u čulima dostupnom izražaju – laički pogled je površan. Samo kada bi se forma pojavljivanja i bit postojećeg direktno poklapale, laički pogled na svijet bi bio stvarno znanje.

 

A šta je privid? Privid je neadekvatno odražavanje biti u pojavi. Da navedemo neki primjer za privid. Na primjer, stavimo žlicu u vodu i ona izgleda prelomljena. Ili, da Zemlja stoji, a Sunce se kreće. Privid je da se nebo i zemlja spajaju na horizontu.

Sljedeća osobina zdravorazumskog pogleda na svijet jest:

 

3. NEKRITIČNOST, to jest, zdravorazumski pogled na svijet vjeruje u određene stavove, iskaze, bez da provjerava egzaktno njihovu točnost. Laici nemaju metodologiju kojim provjeravaju svoje znanje.

 

Sljedeća karakteristika jest:

 

4. NEMETODIČNOST. To znači, odsustvo ikakve metodologije i metoda u procesu dolaženja do određenih stavova, nego oslanjanje samo na prirodno date resurse, čula koja mi imamo. Laik nema “produženu ruku”, laik nema “produbljeno oko”. Ono što vidi – vidi. A biolog ima mikroskop,on produbljuje svoje viđenje.

 

Sljedeća karakteristika jest:

 

5.NESISTEMATIČNOST. Laička znanja nisu uređena u jedan koherentan sistem. To nije neki integriran sistem, nego je to običan rezervar znanja, obično nesređen skup znanja, od kojih su neka točna, i onda samo u ovisnosti od životne, date situacije laik “povuče” znanja koja mu konkretno trebaju. To nije sistematično uređen sistem znanja.

 

Danas se pod laikom podrazumijeva svaki čovjek koji se upušta u oblast za koju nije teorijski i praktično osposobljen, odnosno, laikom se smatra svaki pojedinac koji se upušta u djelatnost koja je van njegove struke. Tako neki teolozi kažu vjernicima: “Vi dole ste laici, a mi smo teolozi.” Međutim, velika snaga pojedinih laičkih znanja je u tome što ona proističu iz praktičnog života koji je enormno bitan da bi se imao status vjernika.

 

IZVOR


19. travnja 2018 by Dina
Komentari isključeni za KARAKTERISTIKE ZDRAVORAZUMSKOG POGLEDA NA SVIJET