KAVOM BEZ KOFEINA NE RJEŠAVATE PROBLEM!


Naširoko korišteni rastvarač zvan trihloretilen je nekada primjenjivan za uklanjanje kofeina iz kafe, a i dalje se koristi u livnicama za čišćenje metala. Prijavljeno je da je ova kemikalija kancerogena kod životinja. Iako su u tim eksperimentima primjenjivane velike doze, nije ohrabrujuće znati da su pića bez kofeina prije nekoliko godina bila podvrgavana trihloretilenu.(Mailgram from General Foods Corporation June 26, 75.)

Postoje i druge stvari u kavi, i običnoj i kavi bez kofeina, pored kofeina, koje pojačavaju sposobnost ovog napitka da prouzrokuje srčana oboljenja, rak, stimulaciju centralnog živčanog sustava i bolesti sustava za probavljanje. Ulja iz kave zvana „kafeoli“ su i dalje prisutna, i nadražuju želudac i ostatak sustava za probavljanje, stimulirajući veću proizvodnju kiseline.

Istraživanja na mladim miševima su pokazala da je kava bez kofeina, koja je davana ovim životinjama, značajno usporavala stopu njihovog rasta, potvrdjujući na još jedan način prisustvo i drugih štetnih supstanci pored kofeina.(Life and Health, Sept. 1974, p. 5.) Tako da je vjerovanje, da će prelazak na napitak 97% ili čak 100% oslobodjen kofeina riješiti sve probleme, u stvari samo pusta želja. Iskreno, upotreba kave i drugih napitaka oslobodjenih kofeina umesto napitaka sa kofeinom je kao zamjenjivanje oštrog kamena iz desne cipele za oštar kamen u lijevoj.

Ovi napitci obično prouzrokuju gubitak osjećaja okusa hrane zbog remećenja čula okusa i mirisa. Stariji ljudi naročito mogu patiti zbog upotrebe napitaka bez kofeina, i izgleda da su grupa koja će najvjerovatnije prijeći sa pića sa kofeinom na ona bez kofeina. Smanjenje osjećaja okusa hrane je povezano sa gubitkom osjećaja okusa soli zbog čestog presoljavanja.(Medical Tribune, Wednesday, August 7, 1985.)

Svakako je šteta da kako kvaliteta života postaje toliko značajna, pošto je veći dio života iza nas, stari obrasci navike se počinju ispoljavati najviše razarajući uticaj.


16. ožujka 2017 by Dina
Komentari isključeni za KAVOM BEZ KOFEINA NE RJEŠAVATE PROBLEM!