KOŽA ZAŠTITNI OKLOP NAŠEG TIJELA I NAJVEĆI ORGAN


37914_31_08_12_3_10_27


Koža, najveći organ koja kao pokrivač pokriva cjelokupno čovjekovo tijelo, puna je zapanjujućih odlika: ona ima sposobnost da se popravlja i obnavlja; ona je nepropustljiva za vodu, uprkos postojanju sitnih pora na cijeloj njenoj površini, dok je jedna od njenih funkcija izbacivanje vode disanjem; njena veoma elastična struktura dozvoljava slobodan pokret, nasuprot tome što je dovoljno debela da bi izbjegla lako oštećivanje; ona je sposobna da štiti tijelo od vrućine, hladnoće i jakih sunčevih zraka.

Ovo su samo neke odlike kože koje su posebno stvorene za ljudska bića. Mi ćemo se ovdje pozabaviti naročitom odlikom tog izuzetnog tkiva koje služi kao omotač: sposobnošću da štiti tijelo od mikroorganizama koji mogu biti uzročnici bolesti. Ako tijelo promatramo kao zamak koji su opkolili neprijatelji, kožu slobodno možemo smatrati kao učvršćene zidove tog zamka.

Glavna zaštitna funkcija kože ostvaruje se preko slojeva mrtvih ćelija koji čine vanjski dio kože. Svaka nova ćelija nastala ćelijskom diobom polazi iz unutrašnjeg dijela kože prema površini. Dok to čini, tekući element (citoplazma) ćelijske unutrašnjosti transformira se u otporni protein poznat kao keratin. Tokom tog procesa, ćelija umire. Novoformirana keratinska supstanca ima veoma tvrdu strukturu i nije podložna raspadanju od strane enzima za probavljanje, što je znak njegove otpornosti. Tako će napadači, kao što su bakterije i gljivice, biti onemogućeni da pronađu bilo što što bi mogli da otkinu sa vanjskog sloja kože.

Štoviše, mrtve vanjske ćelije, koje sadrže keratin, neprestano se odbacuju sa površine kože. Nove ćelije koje dolaze odozdo, da bi zamijenile odbačene ćelije, formiraju neprobojnu prepreku u toj oblasti.

Organizmi koji žive na koži ispunjavaju još jednu zaštitnu funkciju kože. Grupa bezopasnih mikroorganizama na koži prilagodila se njenoj kiseloj sredini. Hraneći se ostacima zaostalim na keratinu kože, ti mikroorganizmi napadaju razne vrste stranih tijela da bi zaštitili svoje mjesto hranjenja. Koža, kao domaćin tih mikroorganizama, je kao dodatna jedinica koja opskrbljuje vanjsku podršku armiji koja se nalazi u ljudskom tijelu.


23. prosinca 2019 by Dina
Komentari isključeni za KOŽA ZAŠTITNI OKLOP NAŠEG TIJELA I NAJVEĆI ORGAN