OSJEĆAJ SMISLA PRODUŽUJE ŽIVOT


smisao

 

Osjećaj da naš život ima značajnu svrhu može smanjiti rizik od srčanih oboljenja i udara i tako nam produžiti život, utvrdili su istraživači medicinskog centra Maunt Sinaj.

 

Istraživački tim je ponovo proučio 10 relevantnih proučavanja koja su obuhvatila više od 137.000 ljudi, kako bi utvrdio utjecaj osjećaja da život ima smisla na postotak smrti i na rizik od srčanih oboljenja. Ta metaanaliza je utvrdila da osjećaj smisla života štiti ljude od srčanih oboljenja i udara, kao i da je veća vjerojatnoća da ljudi koji imaju slab osjećaj smisla života obole od srčanih oboljenja ili umru od njih.

 

Prethodna istraživanja su povezivala “smisao” sa psihološkim zdravljem i blagostanjem. Međutim, ovo novo istraživanje ga je definiralo prilično drugačije – kao osjećaj značaja i pravca i osjećaj da je život vrijedan življenja. Ako smisao života definiramo na taj način, onda je jak osjećaj smisla života povezan sa 19% manjim rizikom od srčanog napada, udara, ili rizikom od potrebe za bajpasom ili ugradnjom stenta, utvrdili su istraživači medicinskih centara Maunt Sinaj.

 

“Ako nađete i dobro osmislite svoj osjećaj svrhe življenja, to može zaštititi vaše srce i spasiti vam život, Naše proučavanje je pokazalo da je povezanost između osjećaja da život ima smisla i zaštite od smrti ili srčanog napada snažna. Kao dio svog ukupnog zdravlja, svatko od nas treba sebi postaviti kritično pitanje: imam li osjećaj da moj život ima smisla? Ako nemamo takav osjećaj, potrebno je da se potrudimo da postignemo neki značajan cilj, ili da nađemo sebi cilj, kako bismo zaštitili svoje zdravlje u cjelini”, izjavio je vođa istraživanja dr Rendi Koen, preventivni kardiolog.


02. svibnja 2017 by Dina
Komentari isključeni za OSJEĆAJ SMISLA PRODUŽUJE ŽIVOT